Política de privacidade

INTRODUCIÓN

GRUPO CONSERVAS GARAVILLA, S.L, con domicilio social en Parque Tecnolóxico Biscaia Rúa Laida Bidea s/n 48170 Zamudio (Biscaia) ("Empresa" ou "nós"), que actúa en calidade de responsable do tratamento e filial do grupo de empresas coñecido como Grupo Bolton (o "Grupo" ), quere informalo de como recompilamos, usamos e divulgamos os seus datos persoais a través deste Sitio Web [https://www.conservascuca.com/gl/] ("Sitio Web") e os seus Servizos conectados ("Servizos"), cumprindo con todas as leis e regulacións de protección de datos aplicables e con referencia particular ao Regulamento (UE) no. 679 do 27 de abril de 2016 (o chamado Regulamento Xeral de Protección de Datos ou "RGPD"), vixente desde o 25 de maio de 2018 que derroga a Lei Orgánica 15/1999 de 11 de xuño, de Protección de Datos de Carácter Persoal e o Real Decreto 1720/2007, de 21 de decembro, polo que se aproba o Regulamento de desenvolvemento da Lei Orgánica 15/1999; e (ii) calquera outra lei, orde, regulación ou disposición das autoridades de protección de datos nacionais e europeas competentes - en adiante "a Lexislación de Protección de Datos Aplicable".

1. QUE E A QUEN COBRE ESTA POLÍTICA DE PRIVACIDADE?

A Empresa é o responsable do tratamento dos datos persoais (é dicir, calquera información relacionada cunha persoa física identificada ou identificable coñecida como suxeito de datos) que recompilamos sobre vostede a través do Sitio Web e os Servizos que se tratan de conformidade cos termos desta Política de Privacidade. Esta Política de Privacidade e a nosa Política de Cookies [https://www.conservascuca.com/sites/all/themes/cuca2012/images/tpl/uso-d... aplícanse a todos os usuarios, incluídos aqueles que usan o Sitio Web e os Servizos sen estar rexistrados ou subscritos a un servizo específico.

2. QUE TIPO DE DATOS PERSOAIS RECOMPILAMOS DE VOSTEDE?

A Empresa recompila (1) datos que compartiu voluntariamente coa Empresa, (2) datos de actividade recompilados cando accede e interacciona co Sitio Web ou o Servizo e (3) información adicional. Máis en particular, a Empresa recompila os seguintes datos de vostede e sobre vostede: 1. Datos de rexistro: recompilados a través do noso formulario de rexistro. 2. Datos que compartiu voluntariamente coa Empresa: poderiamos recompilar os seus datos persoais (como nome, apelido, correo electrónico, enderezo, número de teléfono, etc.) se envía unha solicitude a través do formulario de contacto dispoñible a través do Sitio Web, se rexistra unha conta no Sitio Web ou se está disposto a beneficiarse dos Servizos que ofrecemos; 3. Datos de Actividade: cando accede e interacciona co Sitio Web ou os Servizos, podemos recompilar certa información sobre esas visitas. Por exemplo, para permitir a súa conexión co Sitio Web ou os Servizos, os nosos servidores reciben e rexistran información sobre o seu ordenador, dispositivo e navegador, incluído, potencialmente, o seu enderezo IP, tipo de navegador e outra información de software ou hardware. Se accede ao Sitio Web ou aos Servizos desde un dispositivo móbil ou outro dispositivo, podemos recompilar un identificador de dispositivo único asignado a ese dispositivo, datos de xeolocalización ou outra información para ese dispositivo. As cookies e outras tecnoloxías de seguimento (como as cookies do navegador, os píxeles, as balizas web e a tecnoloxía Adobe Flash, incluídas as cookies) tamén poden recompilarse. Estas tecnoloxías tamén se poden usar para recompilar e almacenar información sobre o uso que vostede fai do Sitio Web ou dos Servizos, como as páxinas que visitou, o contido que viu, as consultas de busca que executou e os anuncios que viu. Para obter máis información, visite a nosa Política de Cookies [https://www.conservascuca.com/sites/all/themes/cuca2012/images/tpl/uso-d.... 4. Información de Outras Fontes. Podemos complementar a información que recompilamos con información de outras fontes, como información publicamente dispoñible e fontes dispoñibles comercialmente. Cando a información recompilada de vostede ou acerca de vostede non o identifica como unha persoa específica (por exemplo, datos sen tratar, agregados ou anónimos), directa ou indirectamente, podemos usar esa información para calquera propósito ou compartila con terceiros, de conformidade coa Lexislación de Protección de Datos Aplicable. Non recompilamos Información financeira dun provedor de Servizos de pagamento: nalgúns casos, podemos usar un servizo de pagamento non afiliado para permitirlle comprar un produto ou realizar pagamentos. Nese caso, a información que proporcione estará suxeita á política de privacidade do servizo de pagamento aplicable, en lugar de a esta Política de privacidade. Categorías especiais de datos persoais: solicitamos que non nos envíe e non divulgue ningunha información incluída nunha categoría especial de datos persoais (como números de seguridade social, información relacionada coa orixe racial ou étnica, opinións políticas, relixión ou outras crenzas, saúde, antecedentes penais ou relacionada con afiliacións políticas ou sindicais) en ou a través do Sitio Web, os Servizos ou outros. Servizos vinculados Os Servizos tamén poden estar vinculados a sitios operados por empresas non vinculadas, e poden levar publicidade ou ofrecer contido, funcionalidade, xogos, boletíns informativos, porras ou sorteos, ou aplicacións desenvolvidas e mantidas por empresas non vinculadas. A Empresa non é responsable das prácticas de privacidade das empresas non vinculadas, e unha vez que abandone os Servizos ou faga clic nun anuncio, debe verificar a política de privacidade aplicable do outro servizo.

3. POR QUE RECOMPILAMOS OS SEUS DATOS PERSOAIS?

Tratamos os datos persoais que recompilamos de e sobre vostede porque: a) permiten usar o Sitio Web e os Servizos; b) miden e melloran os nosos Servizos e as funcionalidades principais; c) melloran a súa experiencia co Sitio Web e os Servizos; d) proporcionan soporte ao cliente e responden consultas; e) cumpren coas obrigas legais (que tamén inclúen a provisión dos Servizos); ou responder a solicitudes de autoridades públicas e gobernamentais; f) protexen os dereitos da Empresa e outros: máis en particular, pode haber casos en que a Empresa poida divulgar os seus datos persoais, incluída a situación na que a Empresa cre de boa fe que ese tratamento é necesario para: (i) protexer, facer cumprir ou defender os dereitos legais, a privacidade, a seguridade ou a propiedade da Empresa ou os seus empregados, axentes e contratistas (incluída a aplicación dos nosos acordos e os nosos termos de uso); (ii) protexen a seguridade, privacidade e seguridade dos usuarios do sitio web ou dos Servizos ou membros do público; e (iii) protexen contra fraudes ou para fins de xestión de riscos; g) co seu opcional consentimento, o envío de comunicacións publicitarias e promocionais personalizadas de acordo coas súas preferencias e eleccións persoais [CONSENTIMENTO CONXUNTO PARA MARKETING E PERFÍS]; h) co seu opcional consentimento, compartir os seus datos cos nosos partners comerciais de confianza, incluídas outras Empresas do Grupo, para permitirlles que lle envíen mensaxes comerciais. Cando os datos recompilados de vostede ou sobre vostede non o identifican persoalmente, podemos usar esa información para fins adicionais ou compartila con terceiros.

4. QUE BASE XURÍDICA NOS SERVE PARA O TRATAMENTO DOS SEUS DATOS PERSOAIS?

O tratamento dos seus datos persoais para os fins de: a) A Sección 3, letras desde a) ata d) desta Política de Privacidade son necesarias para o funcionamento do Sitio web e a prestación dos Servizos; b) A Sección 3, letra e) desta Política de Privacidade é obrigatoria segundo o esixen as leis aplicables; c) A Sección 3, letra f) desta Política de Privacidade baséase no interese lexítimo da Empresa, segundo sexa o caso; d) A Sección 3, letra g) desta Política de Privacidade realízase sobre a base do seu opcional consentimento e, cando sexa posible, sobre o interese lexítimo da Empresa. Esta actividade de tratamento de datos non é obrigatoria e vostede pode limitar ou revogar o seu consentimento en calquera momento a través das modalidades previstas na Sección 10 desta Política de privacidade.

5. CANTO TEMPO CONSERVAMOS OS SEUS DATOS PERSOAIS?

A Empresa tratará os datos persoais durante o tempo que sexa necesario para lograr os fins previstos de conformidade coa Sección 3 anterior. En calquera caso, aplicaranse os seguintes períodos de retención: a) os datos recompilados para os fins da Sección 3, letra. a), a letra d) conservaranse durante o período estritamente necesario para permitirlle o uso do Sitio web ou os Servizos; b) os datos recompilados para os fins da Sección 3, letra. e), conservaranse polo tempo estritamente necesario para responder ás solicitudes dos interesados e para cumprir coas leis e regulacións aplicables, e tamén con respecto aos Servizos; c) os datos recompilados aos fins da Sección 3, letra. f) manteranse durante o período estritamente necesario para perseguir os intereses lexítimos da empresa; d) os datos recompilados para os fins da Sección 3, letra. g) conservaranse durante o período estritamente necesario para acadar o obxectivo para o que se recompilaron orixinalmente;

6. COMO TRATAMOS OS SEUS DATOS PERSOAIS?

Con respecto aos fins anteriormente mencionados, os datos trátanse a través de medios electrónicos e manuais, e protéxense a través de medidas de seguridade adecuadas. Neste sentido, aínda que a Empresa utiliza medidas administrativas, técnicas, físicas e de persoal adecuadas para salvagardar os datos persoais que posúe contra a súa perda, roubo e uso non autorizado, divulgación ou modificación, non pode garantir que se poidan excluír todos os riscos cibernéticos posibles.

7. QUEN TEN ACCESO AOS SEUS DATOS PERSOAIS?

Para fins relacionados cos da Sección 3 desta Política de Privacidade, a Empresa pode compartir os seus datos persoais coas seguintes categorías de destinatarios situados dentro da Unión Europea ou fóra da Unión Europea en cumprimento e dentro dos límites das disposicións da Sección 7 a continuación: a) Outras empresas do Grupo, segundo sexa o caso; b) Terceiros provedores de Servizos encargados de actividades de tratamento e debidamente designados como tratadores ou sub-tratadores, cando o esixan as leis aplicables (por exemplo, provedores de Servizos na nube, outras entidades do grupo, provedores de Servizos instrumentais ou de apoio aos Servizos e, polo tanto, mediante forma de exemplo e sen limitacións, empresas que brindan Servizos de TI, expertos, consultores e avogados, empresas resultantes de posibles fusións, escisións ou outras transformacións); e c) Autoridades nacionais competentes, para que se cumpra coas leis aplicables; d) Terceiros partners comerciais de confianza, co seu consentimento explícito. As categorías ás que pertencen eses partners comerciais son: (i) bens de consumo; (ii) coidado persoal; (iii) coidado da beleza; (iv) coidado no fogar; (v) pegamentos e seladores; etc.

8. OS SEUS DATOS PERSOAIS TRANFÍRENSE AO ESTRANXEIRO? A Comisión Europea recoñece que algúns países que non pertencen ao EEE proporcionan un nivel adecuado de protección de datos de acordo coas normas do EEE. A listaxe completa destes países está dispoñible en https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-o... Non transferiremos os datos persoais a países situados fóra do Espazo Económico Europeo.

9. MENORES DE 18 ANOS O Sitio Web non dá servizo, nin tampouco recompila conscientemente datos persoais de persoas menores de 18 anos.

10. CALES SON OS SEUS DEREITOS CON RESPECTO AOS SEUS DATOS PERSOAIS

O Usuario pode, en calquera momento e sen cargo, ter e/ou exercer os seguintes dereitos: a) o dereito a ser informado sobre os propósitos e métodos do tratamento; b) o dereito de acceso; c) o dereito de obter unha copia dos datos almacenados no estranxeiro e obter información sobre o lugar onde se gardan os devanditos datos; d) o dereito a solicitar a actualización, rectificación ou integración dos datos; e) o dereito a solicitar a cancelación, o anonimato ou o bloqueo dos datos; f) o dereito a limitar o tratamento, g) o dereito a oporse ao tratamento, en todo ou en parte, tamén cando se leva a cabo a través da toma de decisións individuais automatizadas, incluída a elaboración de perfís; h) o dereito de revogar o consentimento para o tratamento dos datos libremente e en calquera momento. i) o dereito a contactar co Delegado de protección de datos, segundo sexa o caso; j) o dereito a presentar unha denuncia ante a autoridade xudicial ou nacional de protección de datos competente. Ademais dos dereitos enumerados anteriormente, desde o 25 de maio de 2018 tamén pode exercer os seguintes dereitos, como resultado da plena aplicabilidade do Regulamento (UE) no. 679 do 27 de abril de 2016: a) o dereito á portabilidade de datos (é dicir, a recibir unha copia electrónica dos seus datos persoais, se desexa transferir os seus datos persoais a si mesmo ou a un provedor diferente); b) o dereito á limitación do tratamento, En caso de dúbidas, comentarios ou queixas do Usuario sobre a recompilación de datos persoais ou métodos de uso, contáctenos en privacy@isabel.net 11. MODIFICACIÓNS E ACTUALIZACIÓNS Esta Política de Privacidade aplicarase a partir da data especificada na introdución. A Empresa pode modificar e/ou complementar esta Política de Privacidade tamén como consecuencia de calquera modificación e/ou actualización posterior á Lexislación de Protección de Datos Aplicable. Estas modificacións seranlle notificadas con anticipación pola propia Empresa.

Data de entrada en vigor: 20/05/2018

Nike Free Men's