Sostenibilidad

Ademais de ofrecer produtos de calidade, Cuca asume tamén a súa responsabilidade no contexto ambiental e social, por iso traballa para construír un desenvolvemento sostible. Cuca fai firme isto sendo membro da ISSF (International Seafood Sustainability Foundation).

Cuca forma parte da  ISSF cuxa misión é a conservación dos recursos mariños e a protección do mar. Ao igual que todos os membros de ISSF, Cuca coida do ecosistema mariño respectando todos os tratados asinados para garantir a súa correcta continuidade. Isto é un dos fundamentos de futuro de Cuca.

O compromiso de responsabilidade social de Cuca non se circunscribe unicamente ao medio ambiente senón que é extensible a todo o seu medio, respectando os dereitos humanos, facendo súas as recomendacións da Organización Internacional do Traballo, entendendo que a ética debe rexer as nosas relacións humanas e comerciais, respectando o medio e defendendo a sostibilidade dos recursos e do ecosistema mariño.

Air Max 20K T8 Shoes